Tymowa

Kościół w   Tymowej  Kościół w Tymowej

Kościół św. Mikołaja Biskupa z XIIIw.

 

Dzwonnica przy Kościele św. Mikołaja Biskupa  Kosciół

Kościół