Brzozowa

Kościół w Brzozowej       Dzwonnica...

Drewniany kościół z I połowy XVIw.                                       Zabytkowa dzwonnica