Staniątki

Staniątki 1 Staniątki

 

Opactwo Mniszek Benedyktynek

Opactwo 9  Opactwo 8

Opactwo 11  Opactwo 10

Opactwo 6  Opactwo 7

Opactwo 5 Opactwo 4 Opactwo 3

Pociski artyleryjskie wbite w mur kościoła w 1914r.

 

Opactwo 1  Opactwo 2

Pociski artyleryjskie wbite w mur kościoła w 1914r.


Leave a Reply